Бисквитките ни помагат да осигурим по-добро потребителско изживяване. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между No13 Boutique House и нейните гости, независимо от коя платформа, турагент/оператор или наш партньор  е направена резервацията за настаняване.

Заявявайки резервация за настаняване, Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

No13 Boutique House, както и онлайн услугата за резервации на помещения за настаняване се управляват от „Дениш Девелопмент“ ЕООД (наричано от тук нататък "нас", "ние" или "наш", "Хотелиера" или "Къща за гости")

 

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Заявки за резервация за настаняване и/или допълнителни услуги се извърва по един от следните начини:

След като направите резервация, на посочения от Вас e-mail ще получите информация за номерата и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане, броя на възрастните и децата, общата сума на резервацията, както и дължимата авансово сума.

За потвърждение на резервацията е необходимо дължимата сума да се заплати в срок от 2 дни. В противен случай No13 Boutique House има право да анулира направената резервация.

След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за потвърдена.

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цените за настаняване в No13 Boutique House включват 9% ДДС, туристическа застраховка и туристическа такса.

Всички плащания се извършват в български лева (BGN). На сайта www.no13.bg са посочени и ориентировъчни цени в чужди валути, използвайки онлайн валутен калкулатор.

Ние предлагаме два начина на плащане:

- Плащане чрез PayPal директно през сайта ни www.no13.bg. В този случай ще получите потвърждение за плащането от PayPal на Вашия имейл адрес.

- Плащане чрез банков превод авансово по следната банкова сметка на Дениш Девелопмент ЕООД:

IBAN: BG27FINV915010BGN0LUM2

BIC: FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

 

Плащане на място не е възможно.

 

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите на имейл booking@no13.bg

При анулиране на потвърдена резервация (не важи за специални оферти) в рамките на 7 или повече денонощия преди датата на настаняване, клиентът получава цялата предплатена сума.

При анулиране на потвърдена резервация (не важи за специални оферти) в срок по-кратък от 7 денонощия преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването или ако гостът реши да напусне по-рано след настаняването, нощувките, които не са изразходвани, не се възстановяват.

При анулиране на потвърдена резервация по специална оферта в срок по – кратък от 10 (десет) денонощия преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването или ако гостът реши да напусне по-рано след настаняването, нощувките, които не са изразходвани, не се възстановяват.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично допълнителни услуги по вина на гостите на No13 Boutique House, не се възстановяват.

Условията за анулации на резервации по специални оферти са валидни само ако при изготвянето на самата оферта не са посочени други такива.

No13 Boutique House си запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от нас, причини. В тези случаи на клиента се предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени или No13 Boutique House възстановява платената от клиента сума в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от клиента, като не дължи неустойка на същия.

 

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 11:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

  • При освобождаване на стаята до 17:00 часа се дължи такса в размер на 50% (петдесет процента) от цената на стаята на ден.
  • При освобождаване на стаята след 17:00 часа се дължи заплащане в размер на 100% (сто процента) от стойността на нощувката на ден.

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

 

В стаите няма възможност за поставяне на допълнителни легла.

Максималния капацитет на стаите е 2ма възрастни.

Не се приемат деца на възраст под 14 год.

 

В No13 Boutique House не се приемат домашни любимци.

 

Настаняването в No13 Boutique House става задължително посредством представяне на данни от лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените лични данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕ

No13 Boutique House е място за непушачи. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 300.00 BGN

Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Гостите на No13 Boutique House поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение приемливи нива на шум по време на престоя си в хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, ние си запазваме правото да прекратим резервацията, без да носим отговорност за възстановяване или обезщетение. Всички разходи за нанесени материални щети на къщата за гости се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени след предоставане на фактура или друг документ от страна на No13 Boutique House.

 

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

В резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, ние носим отговорност до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с PayPal (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от PayPal, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката  (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

 

ДРУГИ

Тези Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.